Dossier Schiehallion

De FSPO Schiehallionschiehallion-2 is een schip uit de olie-industrie, dat vanaf maandag 2 juni, 3:00 in de nacht, overlast veroorzaakt in Maassluis-West, Steendijkpolder en zelfs Maasland. Het schip ligt op 1 km van bewoond gebied. Als zeeschip hoeft het aan geen enkele richtlijn te voldoen – behalve de normale industrienorm maar die is zo hoog dat we daar niks aan hebben. Omdat het juridisch kader ontbreekt staan instanties nagenoeg machteloos. Pas als het schip er ligt wordt er iets gedaan, hetgeen veel te laat is, want de geluidsdruk (dB) moet natuurlijk in de contracten worden meegnomen.

In dit dossier geef ik een overzicht van de inzet van betrokken organisaties en oorzaken op technisch en juridisch niveau. Zo kan ik de resultaten van mijn inspanningen aan de telefoon met u delen.

De DCMR Bellen

Heeft u een geluidsklacht, dan belt u de DCMR. Of u vult het online formulier in.  Dat laatste is lekker makkelijk voor iedereen. Dat heb ik dus eerst gedaan. De volgende dag ben ik gaan bellen. En doorvragen. Wat zegt de DCMR?

 • “Het Havenbedrijf gaat hierover. Belt u met hun meldkamer.  010-2521000 Zij sturen een vaartuig.”

Dit geeft de indruk dat het Havenbedrijf iets gaat meten of doen. Dat is niet het geval.

 • “Nee, wij mogen niet meten. (…) We sturen alleen een vaartuig als u een email stuurt.”

Email? Zonde van de tijd. Nee, ik bel de DCMR weer.

 • “Bij wind kan de DCMR geen metingen verrichten. Dan is de meting niet goed”

Aan de Nieuwe Waterweg en op de Landtong Rozenburg staat vrijwel altijd wind. Briljant. De DCMR kan de facto dus nooit meten. Waarom zeggen ze niet gewoon waar het op staat? Ze kunnen niet handhaven. Het Havenbedrijf is daar eerlijker over.

Het Havenbedrijf Port of Rotterdam

Het Havenbedrijf mag geen metingen verrichten en doet dat dus ook niet. Ze sturen hooguit een vaartuig. Dat wil zeggen: die komen er natuurlijk vanzelf langs.

Heb je de plandocumenten van de Gemeente Rotterdam bestudeerd, dan zie je:

Beoordelingskader voor stilliggende zeeschepen
Voor het geluid van stilliggende schepen bestaat geen wetgeving.

Een medewerker van het Havenbedrijf heeft deze situatie bevestigd.  Wel is de normale industrienorm van toepassing, maar die is “zo hoog dat we daar niks aan hebben”. Wij vinden het zelf ook vervelend maar we hebben geen mogelijkheid om te handhaven.

Aanpassingen schip

Met wat goede bedoelingen worden er, als het schip er al ligt en dus al overlast veroorzaakt, wat dingen gedaan. Een compressor verplaatsen naar een lager dek, zodat een dijk hopelijk wat geluid dempt. Afvoerpijpen vullen met geluidwerend materiaal. Maar laten we wel zijn: de contracten zijn getekend en er is geen andere plek!

De enige locatie is de Landtong

locatie-landtong

En dan komt de aap uit de mouw: het Havenbedrijf heeft geen andere plek voor industriële zeeschepen  dan de Landtong Rozenburg. Hier, in het iets bredere water tegenover de Vopak,  de 7e petroleumhaven.

Nu is er net een Tweede Maasvlakte aangelegd met miljarden Euro’s belastinggeld, maar daar is blijkbaar geen plaats. Werkelijk?!

De discussie omkeren en het beleid ook

In een gesprek met dhr. van der Laan, wachtchef bij het havenbedrijf, gebeurde het volgende:

 • De schepen hoeven aan geen enkele serieuze norm te voldoen
 • Er is niet bekend welke geluidsruk de schepen geven. – Vergelijk: van een bromfiets staan de dB’s op het kenteken.
 • Een schip kan dus een enorme herriebak zijn
 • Alles wordt toegelaten op een locatie 1000 meter van een woonwijk
 • Als het zover is, proberen we met wat kunst en vliegwerk het ergste te verhelpen.

Als je het nu omdraait, krijg je dit:

 • Je stelt eerst een duidelijke norm waarvan je weet: dit is nog oké voor de omgeving.
 • Bij de contractering wordt hierop gelet. Meten is weten, ook voor de eigenaar van het schip.
 • Elk schip weet dus wat ze produceert en we komen dus niet voor verrassingen te staan.

Uiteraard is dit niet slechts de discussie omdraaien, maar het hele beleid omdraaien. DCMR en Havenbedijf zitten hier niet op te wachten, hoewel het havenbedrijf zelf zegt in hun Havenvisie 2030:

Ten aanzien van geluid is nadrukkelijk door alle betrokken partijen bevestigd dat de zeehavennorm moet worden afgeschaft en vervangen door stad en milieu normen.

Graag de daad bij het woord voegen, heren en dames!

Eind goed, al goed

In het weekend voor Pinksteren 2014 heeft de kapitein van de boot zelf al een kleine aanpassing gedaan: een  stroomaggregaat op een lager niveau geplaatst. Het hele pinksterweekend is er nauwelijks overlast geweest. Op de nacht van maandag op dinsdag ging de herrie er weer op. Om 3:55, op 10 juni heb ik gauw weer een klacht ingediend, via Internet. Toen ik ’s middags uit mijn werk kwam was de boot nauwelijks nog te horen en eigenlijk is dat twee weken later nog zo.

Onderstaande tweets van de @dcmr zijn dus een beetje te vroeg gepost en niet helemaal volledig, maar uiteindelijk heeft het allemaal wel geholpen.

Havenbedrijf, DCMR en de crew van de Schiehallion: hartelijk dank!

dcmr-tweets dcmr-tweets-1